На натрій сульфіт масою 2,52 г подіяли розчином нітратної кислоти до повної їх взаємодії. Обчисліть масу та кількість речовини утвореної солі й об’єм газу (н.у.), що виділився. Назвіть газ

image_printРаспечатать ответ

Вопрос школьника

На натрій сульфіт масою 2,52 г подіяли розчином нітратної кислоти до повної їх взаємодії. Обчисліть масу та кількість речовини утвореної солі й об’єм газу (н.у.), що виділився. Назвіть газ

Ответ от учителя

Розрахуємо молекулярну масу Na2SO3:
Na2SO3 = 2Na + S + 3O = 2*23 + 32 + 3*16 = 126 г/моль

Запишемо рівняння реакції:
Na2SO3 + 2HNO3 → 2NaNO3 + H2O + SO2↑

За законом збереження маси, маса утвореної солі дорівнює масі вихідної речовини:
m(NaNO3) = m(Na2SO3) = 2,52 г

За законом збереження кількості речовини, кількість утвореної солі дорівнює кількості вихідної речовини:
n(NaNO3) = n(Na2SO3) = m(Na2SO3) / M(Na2SO3) = 2,52 г / 126 г/моль = 0,02 моль

За рівнянням реакції виділяється газ SO2. Обчислимо його об’єм за нормальних умов (н.у.) за допомогою ідеального газового закону:
V(SO2) = n(SO2) * RT / P = 0,01 моль * 8,31 Дж/(моль*К) * 273 К / 101325 Па = 0,22 л

Отже, маса утвореної солі дорівнює 2,52 г, кількість утвореної солі дорівнює 0,02 моль, а об’єм газу (н.у.), що виділився, дорівнює 0,22 л. Газ, що виділився, — це діоксид сірки (SO2).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *